Markkinointi ja brändin rakentaminen

Brändin sekä yrityksen identiteetin rakentaminen on luultavasti yrityksen elinkaaressa suurin yksittäinen kuluerä. Tälle on vaikea laskea tarkkaa arviota, sillä joka päivä yrityksen tulisi pyrkiä ohjaamaan resursseja brändinsä rakentamiseen. Kyseessä voi olla rekryttäviä ihmisiä, kampanjoita, tai oikeastaan mitä tahansa joka näkyy yrityksestä ulospäin, kuluttajille ja muille ihmisille. Skaala on erittäin laaja ja näin ollen voidaankin tulkita, […]

Kohdennetun markkinointiviestinnän hyödyt asiakkaalle

Jos ajatellaan markkinointiviestintää muutama vuosikymmen taaksepäin, puhuttiin pääasiassa massamarkkinoinnista. Kun uusi tuote tai palvelu tuli markkinoille, haluttiin se kaikkien mahdollisten ihmisten tietoisuuteen ja kampanjointia tehtiin televisiossa, radiossa, sanoma- ja aikakauslehdissä ja ulkona mainoslakanoilla. Internetin yleistyttyä mainonta muuttui ja viimeistään sosiaalinen media muutti koko markkinointiviestinnän kenttää. Nykyisin puhutaankin yhä useammin kohdennetusta markkinointiviestinnästä, joka sananmukaisesti tarkoittaa sitä, […]

Netissä kerättävä asiakastieto – mitä yritykset sinusta tietävät?

Elämme sähköisessä maailmassa, jossa ostokset, viihde ja asioiden hoitaminen on siirtynyt yhä vahvemmin internetiin. Monen lompakosta löytyy edelleen pino kanta-asiakaskortteja, joiden avulla tietoa asiakkaista ja asiakastapahtumista on kerätty jo kauan. Tietojen jakaminen netissä arveluttaa kuitenkin monia, onko henkilökohtaisten tietojen jakamisen pelkääminen turhaa? Piratismi, tietokonevirukset, roskaposti, identiteettivarkaudet ja monenlaiset huijausyritykset netissä ovat tätä päivää. Niiden välttämiseksi […]

Mainonta murroksessa

Mainonnan alkutaipaleella mainosfilmit nähtiin mahdollisuutena markkinoida tuotteita yleisölle, jolla oli puutteellinen lukutaito. Television yleistymisen jälkeen televisiomainoksissa viihdyttiin ja vaalittiin sen ajan arvoja, tupakkamainoksissa pyörittiin villisti tanssilattioilla ja tarjottiin luksusta savukkeen muodossa kavereille. Ensimmäiset mainostoimistot perustettiin Amerikkaan jo 1800-luvulla, jolloin printtimedia alkoi yleistyä. Monissa maissa elettiin teollistumisen jälkimainingeissa, jolloin erilaiset hyödykkeet lisääntyivät kotitalouksissa. Lehdissä mainostettiin esimerkiksi […]

Internetmarkkinointi

Nettimarkkinointi tai toiselta nimeltään internetmarkkinointi on ollut viime vuosina yksi nopeimmin kasvavista markkinoinnin muodoista. Erityisesti teknologian kehitys ja internetin käyttäjämäärien hillitön kasvu ovat tarjonneet erinomaisen toimintaympäristön yrityksille. Internetiä voidaan hyödyntää monella eri tavalla yritystoiminnassa, esimerkiksi myyntikanavana, suhteiden hoitamisessa ulkomaailmaan – asiakkaat ja alihankkijat -, sekä yrityksen sisäisissä toiminnoissa kuten viestinnässä ja hallinnossa. Internetmarkkinointi on osa […]

Sosiaalisen median rooli viestinnässä

Sosiaalinen media on osana ihmisten päivittäistä tekemistä niin vapaa-ajalla kuin töissäkin ja onpa kokonaisia työnkuvia ja yrityksiäkin perustettu vain ja ainoastaan sosiaalisen median ympärille. Kun ensimmäiset kansainvälisesti itsensä läpi lyöneet somepalvelut Facebook ja Twitter lanseerattiin, sen sisältöä ei pidetty lainkaan vertailukelpoisena perinteisiin medioihin nähden, sillä käyttäjälähtöisen sisällöntuotannon uskottiin olevan lähtökohtaisesti joko kertojan oman kannan mukaan […]

Digimarkkinointi – kuinka tavoittaa kohderyhmät?

Maailman väestöstä noin puolet käyttää internetiä ja suurin osa heistä mobiilin kautta. Joka viides on tehnyt ostoksia verkkokaupoissa, ja väestöstä kolmanneksen tavoittaa some-kanavien kautta. Nuorelle sukupolvelle some-kanavien seuraaminen on tutumpaa kuin television katsominen. Verkko on kuitenkin nopeasti muuttuva ympäristö, joka vaatii siellä toimivilta markkinoiden jatkuvaa tunnustelua, testaamista ja nopeaa reagointia. Facebook tavoittaa edelleen suurimmat määrät […]

Minkälainen on hyvä nettisivu?

Nettisivujen merkityksestä markkinoinnissa puhutaan paljon. Nykyajan tietoyhteiskunnassa kuluttajat hakevat omaehtoisesti tietoa eri palveluista ja tuotteista hakukoneiden kautta, eikä perinteiset mainoskanavat, radio ja TV, ole enää niin suuressa roolissa. Joskus takavuosina vielä riitti, että oli edes jonkinlainen kotisivu – se oli tietynasteinen statussymboli ja merkki siitä, että yritys on mukana kehityksen ja teknologian aallonharjalla. Nykyään tilanne […]

Verkkokaupat

Verkkokaupat ovat kasvaneet käsi kädessä digitaalisen kehityksen vierellä. Ne ovat helppoja, joustavia ja nopeita myyntikanavia, jotka tuottavat etua sekä asiakkaille että yrityksille. Joka vuosi markkinoille ilmestyy uusia verkkokauppoja, ja yhä useampi kuluttaja siirtyy täyttämään ostoskoriaan internetin kauppakäytäville. Erityisesti vaatteet, elektroniikka, lelut ja urheilutarvikkeet ovat suosittuja netissä pyörivien kuluttajien keskuudessa. Kuluttajien vierellä verkkokaupat voivat toimia myös […]

Uutiskirjeet netissä

Internetissä tapahtuva viestintä on tänä päivänä hyvin monimuotoista ja -alaista. Sähköinen tekniikka on mahdollistanut monia täysin uudenlaisiakin tiedonvälityskeinoja, mutta huomattavan monet niistä muistuttavat toimintamekanismeiltaan analogisesta maailmasta tuttuja menetelmiä. Yksi yleisimmistä digitaalisista viestintävälineistä ovat sähköiset uutiskirjeet, joiden toimintaperiaate on oikeastaan hyvin yksinkertainen. Antamalla oman sähköpostiosoitteensa jollekin instituutiolle, yritykselle tai muulle toimijalle, ihmiset avaavat itselleen välittömän keinon […]