Digimarkkinointi – kuinka tavoittaa kohderyhmät?

Maailman väestöstä noin puolet käyttää internetiä ja suurin osa heistä mobiilin kautta. Joka viides on tehnyt ostoksia verkkokaupoissa, ja väestöstä kolmanneksen tavoittaa some-kanavien kautta. Nuorelle sukupolvelle some-kanavien seuraaminen on tutumpaa kuin television katsominen. Verkko on kuitenkin nopeasti muuttuva ympäristö, joka vaatii siellä toimivilta markkinoiden jatkuvaa tunnustelua, testaamista ja nopeaa reagointia. Facebook tavoittaa edelleen suurimmat määrät verkossa asioivista, mutta sen perässä nousevat nopeasti Instagram, Youtube ja erityisesti nuorison suosima Snapchat.

Verkkoon on äärimmäisen helppoa ladata sisältöä, mutta siinä on toisaalta omat riskinsä. Tuhannet blogit, verkkojulkaisut ja mainokset siirtyvät päivittäin unohduksiin. Moni yritys on sortunut olemaan näkyvillä kaikissa kanavissa, vaikka keskittäminen toimiviin riittäisi. Verkossa asiakas siirtyy nopeasti kilpailijan sivulle, jos sivu ei toimi tai se ei vastaa vaatimuksia. Varaa virheisiin ei oikeastaan ole, sillä verkossa mokat leviävät huomattavasti nopeammin kuin muissa medioissa. Onnistuneen verkkomarkkinoinnin ja -viestinnän avain on kohderyhmien tunnistaminen.

Tunnista asiakkaasi

Asiakkaiden määrittely ja sen myötä sisällön tuottaminen on digimarkkinoinnin lähtökohta. Kaikille ei kannata mainostaa, vaan kohdentaa mainokset tavoitelluille ryhmille. Tällöin yritys voi kohdentaa resurssinsa oikein ja se pystyy arvioimaan paremmin tuloksia. Verkkomainonta elää ja muuttuu jatkuvasti, samoin on tapahduttava myös yrityksen sisällä. Kun asiakasryhmät on tunnistettu, tulee niitä testata jatkuvasti ja samanaikaisesti voidaan kartoittaa mahdollisia uusia kohderyhmiä. Yrityksen koon ja toimitavan mukaan on mietittävä, miten markkinointi hoidetaan, sillä digimarkkinoinnin suunnitteluun ja ylläpitoon kuluu paljon aikaa.

Verkon mainoksia testataan yksinkertaisin menetelmin: kokeilemalla ja arvioimalla. Tavallinen verkossa asioiva henkilö kokeilee sivujen toimivuutta; noin viiden henkilön testiryhmän avulla saadaan jo paljon tietoa kanavien toimivuudesta. Testaajien tulee olla erilaisia, jolloin saadaan mahdollisimman paljon erilaisia näkemyksiä digikanavien tilasta. Selkeimmät virheet ja ongelmat tulevat esille jo ensimmäisten testaajien kohdalla, sen jälkeen olennaisen tiedon saaminen on vähäisempää. Internetin luonteeseen kuuluu nopea muutos ja tämän vuoksi verkkosivujen päivitys ja uudistaminen on onnistuneen digimarkkinoinnin elinehto.

Facebook, Instagram vai Snapchat – valitse kanavasi

Sosiaalisen median ympärillä käy jatkuva kuhina. Se vaikuttaa markkinoinnin ja viestinnän kannalta kultakaivokselta, mutta todellisuudessa some ei kuitenkaan ole lunastanut useimpien yritysten kohdalla korkeita odotuksia. Jos mittarina käytetään konkreettista hyötyä kuten asiakasvirtojen kasvua, uusia asiakkaita ja myynnin kasvua, on kyseinen kuhina liian usein vailla perusteita. Jokaisen yrityksen on pohdittava, missä sosiaalisen median kanavissa juuri meidän kannattaa olla mukana. Sosiaalinen media on kenttänä laaja ja sen hoitaminen mallikkaasti vaatii keskittämistä oikeisiin palveluihin.

Somekanavien jatkuva pinnalla olo vie helposti mukaan hysteriaan, joka antaa ymmärtää kaikkien olevan nyt Snapchatissa. Riippuu yrityksen asiakassegmentistä, kannattaako sen panostaa Facebookiin vai Snapchatiin. Voidaan kokeilla myös eri lähestymistapaa riippuen valituista segmenteistä: muita yrityksiä voi tavoittaa Instagramissa, henkilöasiakkaita Facebookissa ja uusia työntekijöitä LinkedInissa. Jokaiseen kanavaan pätevät omat lainalaisuudet, joiden puitteissa niihin syötetään materiaalia. Somekanavien aikana tarvitaan samanlaista perinteistä markkinointisuunnitelmaa kuin ennenkin: digiaikana toiminta on vain muuttanut muotoaan, asiakkaat eivät.

Yrityksen tavoitteet verkossa

Ennen kaikkien kanavien avaamista määritetään tavoitteet. Onko verkkomainonnan tarkoitus varmistaa asemia vanhojen asiakkaiden kohdalla, etsiä uusia asiakkaita vai markkinoida yrityksen uutuustuotetta? Digitaalisen markkinoinnin tuloksia on helppo mitata: kuinka paljon asiakkaita liikkuu eri kanavissa ja miten tuote myy suhteessa vaikutuskanaviin? Tietojen avulla markkinoinnin suuntaa tulee vaihtaa tai vahvistaa sen hetkisissä kanavissa. Verkossa markkinoinnista on tullut yhä merkittävämpi osa monien yritysten julkisuuskuvaa, ja se tulee sopeuttaa alusta asti yrityksen muun markkinoinnin kanssa samaan linjaan.

Verkon asiakkaista saatavat tiedot kerätään dataksi, ja sen hyödyntämisestä oikein syntyy yritykselle digimarkkinoinnin runko. Kun dataa käytetään oikein, voidaan luoda oikeanlaista sisältöä eri kanaviin ja tunnistaa työkalut, joiden avulla niihin on helppo etsiytyä. Datan keräämisen suhteen on oltava selvillä siitä, mitä tietoa on jo hankittu ja mitä tarvitaan tulevaisuudessa. Jatkuvasti muuttuva internet ja erilaiset some-kanavat tuntuvat uudenlaiselta toimintaympäristöltä yrityksille, mutta digimarkkinoinnissakin asiakkaan ja yrityksen suhde on kilpailukykyisen yrityksen perusta.

Nuoret ja some-markkinointi

Television katselu on vähentynyt nuorten keskuudessa nopeasti, radion kautta tavoitetaan yhä harvempia kuuntelijoita. Nuorille tutuimmat kanavat ovat verkossa ja erityisesti sosiaalisessa mediassa. Aiemmin perhe kokoontui television ympärille iltaisin, mitä kautta yritysten mainonta tavoitti kaikenikäiset samanaikaisesti. Nykyisin taas kuilu eri sukupolvien välillä on suurentunut. Vanhemmat katsovat edelleen televisiota, mutta nuorille trendit välittyvät somen kautta. Nuorten keskuudessa uusia sovelluksia omaksutaan nopeammin kuin yritykset reagoivat ja nuoret tavoittaakseen onkin pureuduttava kiinni nykyajan nuorison maailmaan ja vaikuttimiin.

Digimarkkinointi on vuorovaikutusta

Somessa on tarjolla maksullista ja maksutonta mainontaa. Mukaan kannattaa lähteä ehdottomasti oli kyse sitten pienestä tai suuresta yrityksestä. Verkko on siitä tasapuolinen, että siellä jokainen voi näkyä huolimatta sijainnista, yrityksen koosta tai toimialasta. Tärkeintä on muistaa ottaa asiakkaat huomioon, jokaiseen viestiin ja kommenttiin on reagoitava nopeasti. Tyytyväiset asiakkaat jakavat mainoksia ja yrityssivuja eteenpäin, he ovatkin yrityksen tärkeimpiä lähettiläitä. Verkossa ei voi tuudittautua vain olemaan, vaan siellä yrityksen on oltava jatkuvasti aktiivinen toimija.

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *