Internetmarkkinointi

Nettimarkkinointi tai toiselta nimeltään internetmarkkinointi on ollut viime vuosina yksi nopeimmin kasvavista markkinoinnin muodoista. Erityisesti teknologian kehitys ja internetin käyttäjämäärien hillitön kasvu ovat tarjonneet erinomaisen toimintaympäristön yrityksille. Internetiä voidaan hyödyntää monella eri tavalla yritystoiminnassa, esimerkiksi myyntikanavana, suhteiden hoitamisessa ulkomaailmaan – asiakkaat ja alihankkijat -, sekä yrityksen sisäisissä toiminnoissa kuten viestinnässä ja hallinnossa. Internetmarkkinointi on osa asiakassuhteiden hoitoa ja luultavasti kaikista näkyvin toimintamuoto. Tänä päivänä nettimarkkinointi tarjoaa kuitenkin monia erilaisia keinoja, jotka tarjoavat yrityksille haasteita ja mahdollisuuksia.

Nettimarkkinointiin sisältyy useita eri käsitteitä. Yritykset luovat ensimmäiset kotisivunsa, jotka eivät kuitenkaan houkuttele kävijöitä. Tällöin kuvioihin astuu hakukoneoptimointi ja -mainonta, joilla pyritään lisäämään nettisivun näkyvyyttä hakukoneissa, esimerkiksi Google AdWordsin avulla. Hakukoneoptimoinnin lisäksi voidaan kokeilla myös sisältömarkkinointia, jossa muodostetaan blogi sisältöineen. Joskus tämäkään ei välttämättä tuo oikeanlaista tulosta, jolloin yritys kokeilee sosiaalisen median markkinointia, kumppanuus- tai sähköpostimarkkinointia löytääkseen uusia asiakkaita. Tässä artikkelissa tutustutaan lähemmin käsitteisiin ja siihen, miten yritys voi niiden kautta parantaa markkinointiaan.

Kotisivut ovat pohja kaikelle

Nettimarkkinoinnin perustana on yrityksen toiminnasta kertovat tai sitä tukevat kotisivut. Hyvät sivut toimivatkin yrityksen myyntivalttina – jopa markkinointipaikkana -, kellon ympäri joka päivä, eikä niiden tekeminen vaadi välttämättä suurta taloudellista panostusta. Monelle yritykselle esimerkiksi internetin kautta tapahtuva myynti on oleellinen osa päivittäistä liiketoimintaa, ja internetsivustot tässä tapauksessa vapauttavat yrittäjän kädet tekemään muita asioita. Verkkomyynnin ansiosta yrityksellä ei tarvitse olla nykyään edes kivijalkakauppaa, vaan työtä voi tehdä vapaammin esimerkiksi kotoa käsin tai varastolta.

Hyvin suunnitellut ja toteutetut verkkosivut muokkaavat mielikuvaa yrityksestä jopa kivijalkakauppaa paremmin. Niin ikään niiden kautta voidaan luoda maine asiantuntemuksesta ja uskottavasta toimijasta alalla. Toimivan verkkosivuston täytyy olla tyylikäs, selkeä ja helposti käytettävissä, jolloin potentiaaliset asiakkaat löytävät tarvittavan tiedon nopeasti. Kaiken sivustolla esitettävän informaation pitää lisäksi olla ajan tasalla, jotta asiakkaat ja yhteistyökumppanit saavat oikeanlaisen kuvan. Verkkosivustojen luomisen jälkeen on hyvä aloittaa näkyvyyden kerääminen muilla markkinoinnin keinoilla, riippuen luonnollisesti yrityksen tavoitteista ja markkinointibudjetista.

Hakukoneoptimointi kotisivun tukena

Jotta kotisivut saavat näkyvyyttä ja kävijämääriä kasvatettua, täytyy niille tehdä hakukoneoptimointi. Se tarkoittaa yksinkertaisesti toimenpiteitä, joilla pyritään nostamaan yrityksen kotisivujen sijoitusta hakukoneiden hakutuloksissa. Sanalla ”optimointi” viitataan sivuston sisältöön, josta pyritään muodostamaan mahdollisimman hakukoneystävällinen. Suurilla hakukoneilla, kuten Googlella ja Bingillä, on omat algoritminsa eli tapansa järjestää hakutuloksia. Esimerkiksi Googlessa hakutuloksien järjestely perustuu yli 200 erilaiseen kriteeriin. Hakukoneoptimointi pitää ottaa huomioon jo sivustojen tekovaiheessa, jotta vältytään myöhemmiltä muutostöiltä ja onnistutaan saamaan sivut osaksi yrityksen markkinointia.

Jotta hakukoneet osaisivat ”lukea” yrityksen sivustoa oikein, niin ensimmäiseksi sen tekninen toteutus on tehtävä oikein. Näkyvyyden esteenä ovat yleisesti hienoina pidetyt Flash-animaatiot, kehykset, kuvilla toteutetut linkit ja sivustojen huono sisältö eli heikko informaatioarkkitehtuuri. Sivustolla pitää käyttää runsaasti alaan liittyviä avainsanoja eli viittauksia tietokokonaisuuteen. Niihin voidaan yhdistää linkkejä erilaisiin sisältöihin, joiden jäsentelyssä on käytetty runsaasti otsikoita, kappaleita ja listauksia. Lisäksi jokaiselle sivulle pitää määritellä oma ”title” eli ikkunaotsikko, jossa tulisi käyttää myös yrityksen nimeä ja avainsanoja.

Hakukonemainonta täydentää hakukoneoptimointia

Hakukoneoptimointi ja -mainonta yhdistetään yleensä yhdeksi ja samaksi käsitteeksi. Kuitenkin hakukoneoptimointi on vain yksi osa hakukonemainontaa. Mainontaa tarjoavat kaikki suuret hakukonepalvelut kuten Google, Bing ja Yahoo!. Tunnetuin ja eniten käytetyin on todennäköisesti Google AdWords. Sen kautta tapahtuva mainonta tapahtuu yrityksen valitsemien hakusanojen ja niiden sijainnin, sekä ennalta määritellyn budjetin rajoissa. Mainokset esiintyvät tällöin erilaisina bannereina sivun laidassa tai priorisoituina linkkeinä. Kyseisiä mainoksia kutsutaan nimellä hakusanamainos tai pay per click- (maksu per klikkaus) -mainos.

Hakusanamainonta on hyvin kustannustehokas tapa mainostaa yrityksen toimintaa verkossa. Tänä päivänä pelkästään Suomessa tehdään hakupalvelu Googlessa hakuja 30 miljoonaa kertaa joka päivä. Hakukonemainonnalla voidaan tutkimusten mukaan tavoittaa jopa 99 prosenttia suomalaisista internetin käyttäjistä. Sen avulla pystytään kohdistamaan markkinointi juuri yrityksen kohderyhmille. Lisäksi kohdistettujen kampanjoiden tehoa voidaan seurata reaaliajassa. Lisäksi klikatakseen mainosta, asiakkaan on täytynyt lukea se sekä samalla hakusanoina on käytetty siihen viittaavia termejä. Täten mainoksen nähneestä käyttäjästä tulee suuremmalla potentiaalilla asiakas tai yhteistyökumppani.

Sosiaalisen median markkinointi on trendikästä

Sosiaalinen media tarjoaa useita – suhteellisen edullisiakin – mahdollisuuksia markkinointiin. Ennen some-markkinointiin perehtymistä on hyvä tunnistaa oma kohderyhmä ja miettiä, mikä kanava tavoittaisi sen parhaiten. Esimerkiksi Facebook on tällä hetkellä käytetyin palvelu, mutta toisaalta Pinterestin asiakaskunta koostuu pääosin naisista. Facebookin oma, maksullinen mainontapalvelu kohdentaa Googlen tavoin mainokset muun muassa iän, sukupuolen, tykkäämisten ja asuinpaikan mukaan. Omien Facebook-sivujen näkyvyyttä voi parantaa ilmaiseksi esimerkiksi kilpailuiden ja mielenkiintoisen sisällön avulla. Mitä enemmän ihmiset reagoivat postauksiin, sitä enemmän näkyvyyttä ne tulevat saamaan.

Sähköpostimarkkinointi on henkilökohtainen mainoskikka

Monelle sähköpostimarkkinointi on ainoastaan roskapostin lähettämistä, mutta se on tänä päivänä erittäin trendikäs markkinointikeino. Sähköposti on henkilökohtainen ja helppo tapa tavoittaa ihmisiä. Jokaisen yrityksen on hyvä kerätä oma sähköpostilista jo hyvin varhaisesta vaiheesta lähtien. Listalla oleviin sähköposteihin lähetettävien viestien tulee olla sisällöltään sellaisia, jotka kiinnostavat vastaanottajaa olematta kuitenkaan pelkkää palvelun tyrkyttämistä. Hyvän sähköpostimarkkinoinnin kulmakivi on luottamus yrityksen ja sähköpostilistalla kuuluvien välillä, johon ei kuulu jatkuva rahallisen hyödyn etsiminen. Onnistuneella sähköpostimarkkinoinnilla pystytään syventämään asiakassuhteita.

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *