Internetviestinnän monet kasvot

Viestintä on alati läsnä. Jos termiä kirjaimellisesti tulkitsee, kaikkea kommunikaatiota ja kanssakäyntiä voitaisiin kutsua viestinnäksi, mutta useimmiten viestinnästä puhuttaessa tarkoitetaan ylhäältä alaspäin suuntautuvaa informaatioliikennettä, useimmiten kuluttajan ja yrityksen tai kansalaisen ja viranomaisen välillä. Kaikessa viestinnässä on tärkeää tunnistaa, kuka viestii, kenelle viestii ja millä tavoin. Mitä nopeampi ja responsiivisempi viestintäkanava on, sitä tarkemmin tulee tuntea vallitseva viestintäkenttä. Perinteisissä massaviestimissä eli TV:ssä, sanomalehdissä ja radiossa viestin vastaanottaja ei juurikaan voi annettuun informaatioon reagoida tai jos voikin, se on varsin hidasta, mutta internetissä vallitsee täysin eri pelisäännöt. Kaikki viestintä netissä on salamannopeaa sekä välitöntä, ja siihen reagoidaan välittömästi. Eivät välttämättä vain viestin varsinaisen kohderyhmän edustajat, vaan käytännössä kuka tahansa voi reagoida viestiin palautetta tai kritiikkiä antamalla.

Tämä sivusto käsittelee viestintää internetissä sen eri muodoissa. Perinteisten tiedotteiden ja uutisten lisäksi viestinnän kirjoon kuuluvat muun muassa markkinointiviestintä (mainokset, sponsoroitu sisältö, uutiskirjeet ja niin edelleen), sosiaalinen media, verkkokauppatoiminta, asiakasryhmien tunnistaminen ja analyysidatan hyödyntäminen. Internet on kuluttajan näkökulmasta järkevin tapa nauttia sisällöstä, sillä on-demand -palvelut eivät sido katsojaa, kuuntelijaa tai lukijaa tiettyyn hetkeen, vaan kuluttaja itse päättää, milloin sisällön pariin hakeutuu.

Mainonnan ja viestinnän näkökulmasta internet on puolestaan lisännyt käytössä olevaa demografista tietoa sivukävijöistä huimasti, koska aiemmin viestinnän kattavuutta ja sitovuutta pystyi vain karkeasti arvioimaan. Netissä taas kaikesta jää jälki: jokainen klikkaus ja sivulataus jää sivuston kävijätietoihin ja erilaisin tekniikoin voidaan seurata, mitä kautta sivukävijä on sivustolle päätynyt. Tällöin viestin tehokkuudesta saadaan konkreettista näyttöä.

Sosiaalinen media mahdollistaa paljon asioita

Sosiaalisen median merkitystä nykypäivän viestinnässä ei turhaan korosteta jatkuvasti. Sosiaalinen media ei ole vain yksittäinen kanava tai sivusto, vaan laaja kompleksinen systeemi eri palveluita. Jokainen osa toimii omassa viitekehyksessään, ja jokaisella on oma tärkeä roolinsa, kun yhtiö toteuttaa somestrategiaansa optimaalisesti. Netissä yritysten tulee aina muistaa oma imagonsa ja “brand voice”. Vaikka Twitter ja Facebook mahdollistaisivat välittömän reagoinnin asiaan kuin asiaan, sosiaalisen median kanavissa julkaistessa tulee aina pitää mielessä samat ohjenuorat, joita yrityksen muussa viestinnässä sovelletaan. Jos yrityksen brändiin kuuluu sopivissa määrin räväkkyys, se kyllä saa näkyä myös somessa. Usein ajatellaan, että yrityksen viestinnän tulee olla mahdollisimman sovinnaista, mutta nykyisessä kilpailutilanteessa brändien tulee erottua toisistaan, ja sen voi tehdä noudattamalla rohkeasti omaa viestintästrategiaansa. Lisää sosiaalisen median roolista viestinnässä voit lukea tältä sivustolta.

Hyvä nettisivu on hyvää viestintää

Yrityksen tai palvelun imagon kannalta itse nettisivu on tärkeässä osassa. Vaikka yritys hoitaisikin varsinaisen viestintänsä sen kotisivujen ulkopuolella, voi nettisivua verrata tietyllä tapaa vaikkapa lehden etusivuun. Jos potentiaalinen asiakas hakee tietoa yrityksestä, hän tekee sen ensisijaisesti googlaamalla. Mikäli ensimmäinen kokemus yrityksestä on kehnosti toteutetulle nettisivulle saapuminen, kävijä vaihtaa helposti kilpailijan saitille. Olennaiset tiedot tulee löytyä nettisivuilta nopeasti, oli kyseessä sitten yritys, viranomainen, järjestö tai mikä tahansa nettitoimija. Kymmenen vuotta sitten verkkosivu oli lähinnä mukava lisä yrityksen viestintäportfolioon, mutta nykyään se on milteipä firman tärkein “käyntikortti”. Verkkosivusuunnittelussa pihistellään usein ajatellen “kyllä joku sen osaa meistä itse tehdä”, ja silloin lopputulos onkin usein sekava. Web designerien palkkiot ovat syystäkin korkeat, sillä he ovat alansa ammattilaisia ja tietävät, kuinka hyvä verkkosivu rakennetaan.

Verkkokaupoilla uutta potkua liikevaihtoon

Verkkokaupat ovat internetin liiketoiminnan perusta rahapelisivustojen ohella. Varsinainen myyminen on tietysti keskiössä, mutta verkkokauppaa laajemmin tarkastellessa toimintaan liittyy paljon viestintää: on suoranaista mainostamista, hakukoneoptimointia, asiakaspalvelua, sisällöntuotantoa ja niin edelleen. Nettiviestintä on tärkeää nykypäivänä mille tahansa yritykselle, mutta verkkokaupoille se on elinehto. Kivijalkamyymälöissä voi silti käydä tasainen asiakasvirta, vaikka ulkoinen viestintä olisi leväperäisesti hoidettua. Verkkokaupat ovat täysin riippuvaisia internetnäkyvyydestä ja oman brändin erottuvuudesta.

Laadukas kotisivusuunnittelu liittyykin erittäin vahvasti verkkokauppojen toimintaan, sillä heti verkkokaupan etusivun tulee vaikuttaa kaikin puolin luotettavalta. Luotettavuutta puolestaan lisää tyylikkäät ja selkeät linjaukset sivusuunnittelussa sekä hillitty mainosgrafiikan käyttö. Menestyneet verkkokaupat ovat mestareita markkinointiviestinnässä, eikä sen merkitystä liikevaihdon suuruuteen voi alleviivata liikaa. Taitavalla markkinoinnilla ja hyvillä myyjillä kilpailijoita heikompikin tuote voi mennä paremmin kaupaksi. Tällä sivustolla pureudutaan tarkemmin myös muun muassa tähän teemaan.

Tavoita kohderyhmäsi

Internetissä sivuston asiakasvirtaa ja kuluttajakäyttäytymistä pystyy seuraamaan todella tarkasti. Analytiikkatyökaluilla on mahdollista selvittää esimerkiksi, millä laitteella mitäkin tuotesivua tarkastellaan eniten, mihin vuorokauden aikaan verkkosivulla on eniten liikennettä ja niin edelleen. Dataa on saatavilla huikeat määrät, mutta eri asia on, pystyykö tai osaako yritys hyödyntää kaikkea informaatiota omassa liiketoiminnassaan tai viestinnässään. Datan kerääminen ja analysointi vaatii aikaa ja vaivaa, ja ne vaativat erilaisten sivuanalyysityökalujen, kuten Google Analyticsin käytön opettelua. Siihen käytetty aika tulee kuitenkin ennemmin tai myöhemmin maksamaan itsensä takaisin moninkertaisesti, koska mitä tarkemmin eri kohderyhmiä pystytään tunnistamaan, sitä tarkemmin markkinointia ja viestintää pystytään kohdentamaan jatkossa. Internet-mainonnassa kohderyhmän suuruus vaikuttaa olennaisesti mainosbudjettiin – mitä tarkempi mainoksen kohderyhmä on, sitä suurempi on mainosbudjetti per mainoksen klikkaaja.

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *