Kohdennetun markkinointiviestinnän hyödyt asiakkaalle

Jos ajatellaan markkinointiviestintää muutama vuosikymmen taaksepäin, puhuttiin pääasiassa massamarkkinoinnista. Kun uusi tuote tai palvelu tuli markkinoille, haluttiin se kaikkien mahdollisten ihmisten tietoisuuteen ja kampanjointia tehtiin televisiossa, radiossa, sanoma- ja aikakauslehdissä ja ulkona mainoslakanoilla. Internetin yleistyttyä mainonta muuttui ja viimeistään sosiaalinen media muutti koko markkinointiviestinnän kenttää. Nykyisin puhutaankin yhä useammin kohdennetusta markkinointiviestinnästä, joka sananmukaisesti tarkoittaa sitä, että mainontaa kohdennetaan ja suunnataan juuri siitä potentiaalisesti kiinnostuneelle kohderyhmälle eikä kaikille maailman ihmisille.

Kohdennettua mainontaa voidaan nykyisin tehdä lähes missä tahansa välineessä. Televisiossa ja radiossa kohdentaminen on ollut mahdollista jo pitkään, mutta ylivoimaisesti tarkimpaan kohdennukseen päästään netin ja sosiaalisen median eri mainostyökaluilla. Google-mainonnalla kohdennusta voidaan tehdä tiettyjen hakusanojen avulla ja some-mainonnalla mainonnan kohdennus voidaan tehdä ikä-, ammatti- tai vaikkapa asuinpaikkatasolla hyvinkin tarkasti. Enää ei mainonnan tekemisessä tarvitse mainostaa epäolennaisille kohderyhmille, vaan vain ja ainoastaan kiinnostuneille. Lue artikkelistamme lisää kohdennetun mainonnan hyödyistä.

Miten kohdennettua markkinointiviestintää tehdään?

Kohdennetun mainonnan perusperiaatteisiin kuuluu luonnollisesti kohderyhmän tunteminen. Jos kohderyhmä on hakusessa tai se on liian laaja, ei kohdennuksesta ole mitään hyötyä. Yksi markkinoinnin perusteista onkin määritellä, mitä olemme tekemässä ja kenelle olemme sitä myymässä. Useimmiten suomalaisen markkinoinnin ongelmana onkin nimenomaan kohderyhmä. Me tiedämme melko tarkasti sen, mitä olemme myymässä, mutta kenelle-kysymykseen osaamme vastata heikommin. Kohderyhmän ymmärtäminen on kohdennetun mainonnan aloittamiseen yksiselitteisesti tärkein liitännäinen asia, ennen sitä ei kannata kohdentaa.

Kun kohderyhmä on selvillä, voidaan aidosti ryhtyä miettimään kohdentamista. Ennen kuin hyppäämme syvälle kohdennetun mainonnan syövereihin, kannattaa kohdennusta. miettiä maalaisjärjellä. Jos kohderyhmämme on 21-vuotias kaupunkilaisnainen, ei maakuntalehden etusivu välttämättä ole oikea mainoskanava. Jos taas haluamme tavoittaa yli 65-vuotiaat maatalonomistajat, ei Instagram-kohdennus ehkä tuo toivottuja tuloksia. Usein tekniikasta ja kohdentamisen mekaniikasta puhutaan paljon, mutta moni tuntuu unohtavan perinteisen ajattelun merkityksen kohdentamisen perusteissa. Datan ylikäytön sijaan pelkkä pieni pohdinta sysää usein oikeille raiteille.

Kohdennettu markkinointiviestintä sosiaalisessa mediassa

Moni saattaa kuvitella, että kohdennettu markkinointiviestintä on vaikeaa ja vaatii ammattilaisia avukseen. Näin usein onkin, mutta perustason kohdennuksia osaa tehdä kuka tahansa. Erilaiset sosiaalisen median alustat tarjoavat jokaisen käyttöön mainosalustan, joiden perusperiaatteiden oppimiseen ei tarvitse käyttää satoja eikä edes kymmeniä tunteja aikaa. Olet ehkä joskus perustanut Facebook-sivuston? Olet jo oikealla tiellä. Jos sinulla on Facebook-sivu, voit ryhtyä tekemään kohdennettua mainontaa mainostyökalun kautta. Sama koskee Instagramin yritystiliä tai mitä tahansa some-alustan profiilia.

Sosiaalinen media tarjoaa ihmeellisiä mahdollisuuksia kohdentamiseen liittyen. Perustasollaan kohdentamista voi tehdä esimerkiksi iän, asuinpaikan tai ammatin perusteella, mutta pidemmälle vietynä mainonnan tehoja voidaan nostaa entisestään. Haluaisitko tavoittaa itähelsinkiläisen 35-vuotiaan lapsiperheen äidin, joka pitää koirista ja fanittaa eläinkaupan Facebook-sivua, mutta ei kissakaupan sivua? Onnistuu. Mainonnan kohdennus voidaan viedä myös asiakaslistoihin saakka, kunhan vain näille listoille on GDPR- eli yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen lupa. Samoin esimerkiksi nettisivuilla vierailleisiin voidaan uudelleentargetoinnilla kohdentaa mainontaa sosiaalisessa mediassa.

Kohdennetun markkinointiviestinnän hyödyt

Kohdennetun markkinointiviestinnän suurimmat hyödyt ovat kustannussäästöt markkinoinnissa sekä oikean kohderyhmän tavoittaminen. Kustannussäästöjä syntyy silloin, kun markkinointikanavat on valittu tarkemmin ja turhat kontaktit jäävät pois. Kannattaa kuitenkin muistaa, että mitä tarkempi kohdennus, sitä kalliimpaa mainonta on, mutta toisaalta sitä ei tarvitse tehdä yhtä laajalla peitolla, joka pienentää väkisinkin kustannuksia. Tärkein hyöty on kuitenkin oikean kohderyhmän tavoittaminen. Bränditunnettuudella on toki tietty arvo, mutta tärkeintä tunnettuutta rakennetaan siinä kohderyhmässä, joka on aidosti potentiaalinen. Siksi kohdennus on tärkeää.

Moderni mainonta perustuu kohdentamiseen ja tulevaisuudessa erilaiset työkalut tulevat mahdollistamaan yhä monipuolisempia mahdollisuuksia oikeanlaisten ihmisten tavoittamiseen. Sosiaalisen median markkinointialustat kehittyvät jatkuvasti ja tuovat takuuvarmasti uusia tapoja tavoittamiseen. Myös hakukoneiden mainosmahdollisuudet kehittyvät ja esimerkiksi mediatalojen bannerimainonnan kohdentamistyökalut ovat jo nyt hyvin lähellä sosiaalisen median vastaavia. Jatkossa tämä tarkoittaa siis sitä, että valikoimapaletti kasvaa ja sellaiset mainosalustojen tarjoajat, jotka eivät voi tarjota relevanttia kohdentamista oikealle kohderyhmälle, kuihtuvat hiljaa pois. Tulevaisuus onkin kohdentamisen.

Kohdennetun markkinointiviestinnän haitat

Voiko markkinointiviestinnän kohdentamisesta olla jotain haittaa? Jos viestintää tehdään oikealle kohderyhmälle, ollaan tietysti oikealla polulla, mutta uuden viisauden mukaan data on tulen tapaan hyvä isäntä, mutta huono renki. Datan ja kohdentamismahdollisuuksien ei saisi antaa sotkea markkinointiviestinnän suunnitteluprosessin luovuutta. Jos ryhdymme ajattelemaan asiakkaita ihmisten sijaan vain datapisteinä ja kohderyhmän edustajina, katoaa tekemisestä väkisinkin jonkinlainen luovuus. Siksi kohdentamisen rinnalla pitäisi puhua yhtä paljon luovista ratkaisuista sekä loistavan sisällön ja palvelun merkityksestä asiakkaalle.

Yhteenveto

Vuosikymmeniä sitten kohdennetun markkinointiviestinnän tekeminen oli rajallista. Tiesimme toki, että sanomalehteä lukee tietynlainen kohderyhmä ja television iltaohjelmaa katsoo toisenlainen kohderyhmä, mutta vasta netin ja sosiaalisen median myötä kohdentamismahdollisuudet ovat räjähtäneet. Asiakkaan kannalta tarkka kohdentaminen tarkoittaa paitsi mainoskustannusten pienentymistä oikean kohderyhmän tehokkaammalla löytämisellä, myös hukkakontaktien välttämistä. Eihän sellaisen asiakkaan, joka ei kuulu kohderyhmään edes tarvitse tietää tuotteestamme tai palvelustamme. Kohdennettu markkinointiviestintä on osa nykyaikaista markkinointitekemistä ja tulevaisuudessa datan merkitys kasvaa entisestään.

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *