Mainonta murroksessa

Mainonnan alkutaipaleella mainosfilmit nähtiin mahdollisuutena markkinoida tuotteita yleisölle, jolla oli puutteellinen lukutaito. Television yleistymisen jälkeen televisiomainoksissa viihdyttiin ja vaalittiin sen ajan arvoja, tupakkamainoksissa pyörittiin villisti tanssilattioilla ja tarjottiin luksusta savukkeen muodossa kavereille. Ensimmäiset mainostoimistot perustettiin Amerikkaan jo 1800-luvulla, jolloin printtimedia alkoi yleistyä. Monissa maissa elettiin teollistumisen jälkimainingeissa, jolloin erilaiset hyödykkeet lisääntyivät kotitalouksissa. Lehdissä mainostettiin esimerkiksi lääkkeitä, kodintekstiilejä, savukkeita ja olutta, jotka ovat tuotteina hyvin erilaisia kuin nykyajan mainostuotteet.

Mainonta on seurannut vahvasti maailman tilanteen vaihteluja ja sen taustalla voidaan nähdä myös poliittisia elementtejä. Lamat, geopoliittiset asemat ja alakulttuurit ovat osaltaan ohjanneet mainonnan suuntaa. Mainokset alettiin nähdä vaikutuskeinoina 1970-luvulla, jolloin tapahtui eräänlainen nuoren sukupolven herääminen. 1900-luvulla mainontaa opeteltiin ja se liittyi vahvasti maailman tilanteeseen, nykyisin suurimpia muutoksia on nähtävissä teknologian kehityksen saralla. Työkalut ovat olemassa nykyhetkeä monipuolisempaan digitaaliseen mainontaan mutta sen hinta on vielä monelle yritykselle liikaa.

Median tulevaisuus murroksessa

Verkkomedia on noussut kovaksi kilpailijaksi niin sanotun perinteisemmän printtimedian rinnalle, nykyisin niiden osuudet mainonnan kokonaispotista Suomessa ovat melko tasoissa. Näiden jälkeen seuraa televisiomainonta ja hännille jäävä radiomainonta ja ulkomainonta. Markkinointi verkossa kasvaa ja se syö selvästi tilaa muilta kanavilta. Verkkomarkkinointi on pystynyt sopeutumaan nopeinten digitalisaatioon kun muissa kanavissa asia on vasta kehitteillä. Verkkomainonnan etuja ovat sisällön muuttaminen nopeasti ja oikeanlaisten asiakkaiden löytäminen, asiakastietojen keruun avulla on mahdollista yksilöidä asiakkaat.

Muilla mainonnan alueilla joudutaan nyt keskittymään yhä nopeampiin muutoksiin, visuaalisuuteen ja koukuttaviin mainontakikkoihin. Ulkomainonta ei ole esimerkiksi pysynyt kilpailussa mukana eikä siihen ole saatu sen kaipaamaa digitaalisuutta, vaikka tekniikka on jo olemassa. Nykyisin ei voida enää puhua puhtaasti televisiomainoksista vaan sisältömainoksista, joita on nähtävissä television lisäksi suosiotaan kasvattavissa suoratoisto- ja sisältöpalveluissa. Kuluttajat ovat aiempaa monipuolisempien digipalveluiden äärellä eivätkä hyväksy kohtalaisen hyvää mainontaa, niihin kaivataan syvyyttä, visuaalisuutta ja sanomaa.

Passiivisesta katsojasta vaikuttajaksi

Somekanavien ylläpitäminen on yksi tämän ajan suurista mahdollisuuksista yrityksille. Mahdollisuuksien lisäksi ne ovat kuitenkin riskialttiita kanavia, jotka vaativat uudenlaista otetta asiakkaisiin. Moni yritys on suunnannut innokkaana kaikkiin mahdollisiin kanaviin, Twitteriin, YouTubeen, Facebookiin, Snapchatiin ja Instagramiin. Samalla on kuitenkin unohdettu, että somekanava on kaksisuuntainen väylä, joka vaatii yrityksen jatkuvaa läsnäoloa kanavissa. Pelkkä mainossyöte ei riitä, kommentointia ja palautetta on valvottava ja siihen on osattava reagoida oikein ja nopeasti. Internetissä yrityksen huti paisuu nopeasti massiiviseksi möhläykseksi.

Moni yritys on ulkoistanut moniin kanaviin paisuneen markkinoinnin kokonaan. Asiakkaat ovat oppineet odottamaan digiaikana vastauksia nopeasti, auki oleviin chat-ikkunoihin ja palautteisiin halutaan vastaus mieluummin heti kuin kohta. Herkästi yhteyttä ottavista asiakkaista voidaan hyötyä myös mainonnassa, he toimivat anonyymeinä tuotteen edistäjinä eri kanavissa ja antavat yritykselle kallisarvoista tietoa tuotteista ja palveluista. Mainonnan alkuvuosikymmenien aikana asiakas oli passiivinen osallistuja, jonka eteen tuotiin nasevia mainoslauseita ja tuulahdus luksusta, nykyisin heidät nähdään osana mainosverkostoa, jossa kuluttajalla on tärkeä vaikuttajarooli.

Kohdennettu mainonta ja sisältöä paketeissa

Mainontaa on pyritty kohdentamaan jo nyt erityisesti verkossa ja tietyillä alueilla. Tulevaisuudessa kohdennetut mainokset ja nopeasti muuttuvat sisällöt nähdään suurena mahdollisuutena mutta niiden käyttöönottoa vaivaavat korkeat kustannukset. Erilaiset tuotepaketteihin sijoitetut mainokset, joita voidaan vaihtaa tilanteen ja paikan mukaan odottavat oikeaa hetkeä. Tällaiset mainoskokeilut olisivat jo mahdollisia mutta niihin tarvittavat komponentit ovat edelleen kalliita laajemmassa käytössä. Ulkomainontaan voidaan myös yhdistää tulevaisuudessa mobiilimainontaa, jolloin siitä saadaan dynaamisempaa ja se sopeutetaan automaattisesti sopivaksi tietyn paikan yleisölle.

Markkinoilla on jo QR-koodeilla varustettuja älypakkauksia, joista avautuu lisätietoa kun koodi tuodaan älylaitteeseen. Kakkuvuoan koodi tarjoaa ostajalle herkullisia reseptejä ja lapseen leluun on lisätty tietoa yrityksen muista tuotteista. Koodi tuo lisäarvoa ja tulevaisuudessa se tarjoaa myös yrityksille mahdollisuuden rekisteröidä yhä paremmin kuluttajatottumuksia ja palautetta. Tarkoitus olisi, että saman tuotteen hankkineet voivat keskustella tuotteesta esineiden internetissä ja tuovat samalla julki ideoita ja antavat palautetta. Toisaalta niihin sisältyy myös monien kuluttajien pelkäämä riski urkkia asiakkaiden tietoja.

Urkkiva agentti ostoskorissa

Mainonnan tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa, sillä se riippuu monista asioista. Ainoa varma asia on, että tulevat vuosikymmenet tulevat olemaan suurien murrosten aikaa. Mainonnan alkuaikoina lääkemainonta nähtiin melko normaalina kunnes sen ongelmat sisäistettiin ja mainosalalle määriteltiin erilaisia kansallisia lakeja. Nykyisin ne säätelevät esimerkiksi alkoholin, tupakan ja lääkkeiden mainostamista. Mainostoimistot ovat myös joutuneet ottamaan aiempaa vastuullisemman roolin mitä tulee sukupuolirooleihin ja stereotypioiden esille tuomiseen. Moni kuluttaja kokee älypakkauksen ostoskorissa tai verkkopalvelun olevan tietoja urkkiva agentti.

Mainosalan työkulttuurin vaatimukset muuttuvat

Markkinoinnin alalla työt ovat muuttuneet eikä koulutus meinaa pysyä perässä. Nykyisin alalle haetaan moniosaajia, joiden aiemmat työtehtävät ja näytöt puhuvat puolestaan. Pelkkä teoreettinen koulutus ei riitä vaan alalla odotetaan vahvaa kokemusta visualisoinnista ja digiosaamisesta. Ala on kutistunut somekanavien myötä, markkinointialan on oltava tietoinen pinnalla olevista trendeistä mutta myös tulevista tuulista. Kun joku vaikuttaja tviittaa Hongkongista, herää moni vasta uniltaan Euroopassa jakamaan tietoa taas eteenpäin. Mainosala on muuttunut nopeasti eläväksi, jossa yksilöillä on yhä suurempi rooli.

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *