Internetviestinnän monet kasvot

Viestintä on alati läsnä. Jos termiä kirjaimellisesti tulkitsee, kaikkea kommunikaatiota ja kanssakäyntiä voitaisiin kutsua viestinnäksi, mutta useimmiten viestinnästä puhuttaessa tarkoitetaan ylhäältä alaspäin suuntautuvaa informaatioliikennettä, useimmiten kuluttajan ja yrityksen tai kansalaisen ja viranomaisen välillä. Kaikessa viestinnässä on tärkeää tunnistaa, kuka viestii, kenelle viestii ja millä tavoin. Mitä nopeampi ja responsiivisempi viestintäkanava on, sitä tarkemmin tulee tuntea […]